TiimGroup

Vì một sứ mệnh AN - TÍN - CHẤT

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân


Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân
Phiên bản V2311

Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim (sau đây gọi chung là “Công ty”, “TiimGroup” hoặc “chúng tôi”) cam kết thực hiện sứ mệnh mang lại trải nghiệm An - Tín - Chất đến cho khách hàng, đối tác, cộng đồng xã hội. Trong đó, bao gồm cả việc bảo mật dữ liệu cá nhân. Trong quá trình xử lý dữ liệu, thông tin, TiimGroup luôn tuân thủ Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân. Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này được công khai trên website chính thức của TiimGroup tại tiimgroup.com, đồng thời, áp dụng chung cho toàn bộ các website, apps, trong hệ sinh thái phát triển của TiimGroup, bao gồm nhưng không hạn chế: tiimtravel.vn, tiimtravel.com, chothuexe.info.vn, tuvanduhoc.info.vn, kolowork.com, tiimcapital.com, tiimland.vn, lamanexpress.com…

1. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TIIM (TIIMGROUP)
Địa chỉ: Lầu 19, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Phone: 028.6686.5966
Email: cacc@tiimgroup.com

2. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN LÀ GÌ?
Việc xử lý dữ liệu cá nhân bao gồm các hành động: Thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ.

3. SỰ ĐỒNG Ý CỦA KHÁCH HÀNG LÀ QUAN TRỌNG
Việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. DỮ LIỆU CÁ NHÂN BAO GỒM DỮ LIỆU GÌ?
TiimGroup có thể thu thập các dữ liệu cá nhân trực tiếp từ Khách Hàng và/hoặc từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp, bao gồm những dữ liệu sau: Họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, quốc tịch, địa chỉ, lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức thanh toán… và một số thông tin cần thiết khác có liên quan. Quý Khách Hàng có thể chọn không cung cấp cho TiimGroup một số thông tin nhất định nhưng khi đó Quý Khách Hàng sẽ bị giới hạn một số tiện ích do TiimGroup cung cấp.

5. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
TiimGroup có thể Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn với các mục đích khác nhau, cụ thể:
1. Xác nhận danh tính của bạn;
2. Phản hồi yêu cầu của bạn;
3. Cung cấp dịch vụ / sản phẩm cho bạn;
4. Mua/Đặt các dịch vụ / sản phẩm từ đối tác của TiimGroup để cung cấp cho bạn;
5. Nhận thanh toán từ bạn;
6. Liên lạc với bạn khi cần;
7. Giải quyết khiếu nại nếu có;
8. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng, khuyến mãi, quà tặng… Đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách hàng khi mua sắm. Nâng cao trải nghiệm khách hàng.
9. Mục đích quản trị, kiểm toán, thống kê…
10. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền;
11. Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật;
12. Mục đích khác không được đề cập ở trên nhưng được quy định rõ trong bất kỳ sản phẩm, dịch vụ cụ thể nào do TiimGroup cung cấp, hoặc được pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

6. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
TiimGroup có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho những người và/hoặc tổ chức khác vì những mục đích nêu trên đây, trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật, bao gồm:
1. Bất kỳ người và/hoặc tổ chức nào liên quan đến việc cung cấp dịch vụ / sản phẩm cho bạn, bao gồm nhưng không hạn chế: các đối tác, nhà cung cấp, đại lý, nhà thầu… của TiimGroup.
2. Bất kỳ người và/hoặc tổ chức nào liên quan đến việc xử lý khiếu nại của bạn;
3. Các cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
TiimGroup cam kết không bán, không chia sẻ thông tin dẫn đến việc làm lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại.

7. LỮU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
TiimGroup lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn kể từ khi chúng tôi thu thập các dữ liệu này trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật.
TiimGroup lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời hạn hợp lý và cần thiết tùy vào các mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân đã nêu trên.
TiimGroup lữu trữ dự liệu cá nhân của bạn trên hệ thống quản trị nội bộ của TiimGroup và được sao lưu thường xuyên.

8. PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
TiimGroup sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin.
TiimGroup sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng những phương thức bảo vệ an toàn phù hợp với mức độ quan trọng của dữ liệu, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng trái phép.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, TiimGroup sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
TiimGroup có trách nhiệm xử lý và khắc phục sự cố ngay khi bị tin tặc đột nhập hoặc tấn công do phát sinh từ môi trường truy cập của người dùng, lỗi phát sinh do đường truyền internet và bởi các phần mềm gián điệp trái pháp luật khác; đồng thời có biện pháp hồi phục lại dữ liệu khi bị tin tặc tấn công, xóa hoặc thay đổi thông tin.

9. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách:
- Đăng nhập vào tài khoản cá nhân đã đăng ký online.
- Hoặc liên hệ với TiimGroup thực hiện việc này.
Một điều quan trọng đối với khách hàng là việc tự bảo vệ trước sự tiếp cận thông tin về mật khẩu khi Quý Khách Hàng dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, Quý Khách Hàng phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của TiimGroup.

10. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về đến TiimGroup.
Khi tiếp nhận những khiếu nại này, TiimGroup sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
TiimGroup không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy dữ liệu cá nhân của khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
Mọi tranh chấp phát sinh giữa TiimGroup và khách hàng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

11. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH
Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, TiimGroup có quyền sửa đổi, bổ sung Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này bất cứ lúc nào và công bố công khai trên websites của TiimGroup hoặc bằng phương thức phù hợp khác (nếu có) mà không cần phải thông báo trước hoặc có sự đồng ý của bạn.
Chúng tôi khuyến khích và khuyến nghị bạn truy cập website của chúng tôi định kỳ và thường xuyên để cập nhật các chính sách mới nhất của chúng tôi về việc bảo mật và xử lý dữ liệu, thông tin cá nhân.